Kjøpt bolig

Har du kjøpt deg bolig de siste 5 årene bør du sjekke boligen for feil og mangler før det er for sent å klage. Du har fem år på deg å klage på skjulte feil og mangler jf avhendingsloven. En BXR rapport eller Claim rapport fra BMTF kan avdekke alle feil og mangler ved boligen.

I følge avhendingsloven har du faktisk anledning til å klage dersom oppsummerte skjulte feil og mangler overstiger kr 10 000.- Det er prisen dersom takrenna på den ene siden av huset er defekt.

Har du en drenering som ikke holder det som selger/takstmann lovet kan du gange beløpet med 20.

Ring for mer informasjon.